การดำเนินคดีอุบัติเหตุรถชน สามารถเปลี่ยนไปในทางที่ดีได้ด้วยทนายความ!!!

กรณีที่ท่านมีปัญหากลุ้มใจในคดีอุบัติเหตุรถชนหรือไม่ ท่านสามารถปรึกษากับเราได้

 • ไม่สามารถยอมรับจำนวนเงินค่าเสียหายที่ได้รับ
 • บาดเจ็บจนไม่สามารถทำงานได้ แต่ได้รับการชดเชยที่ไม่เพียงพอ
 • ยังมีประเด็นพิพาทในอุบัติเหตุและความประมาท จนไม่สามารถตกลงกันได้
 • ยังไม่รู้ว่า ตนมีสิทธิได้รับอะไรบ้าง และเรียกร้องอะไรได้บ้าง
 • ยังไม่รู้ว่า มีขั้นตอนในการดำเนินการอย่างไร และไม่รู้ข้อกฎหมาย
 • ทุกข์ใจที่จะคุยกับฝ่ายคู่กรณีซึ่งเป็นฝ่ายผิดหรือบริษัทประกันภัย

ขั้นตอนตั้งแต่การปรึกษาจนถึงรับมอบหมายงาน

 • ติดต่อสอบถาม
 • รับฟังปัญหาโดยเสมียนหรือผู้ช่วยทนายความ
 • นัดหมายเพื่อเข้าปรึกษากับทนายความ
 • ผู้นัดหมายเข้ามาปรึกษากับทนายความกี่ยวกับข้อเท็จจริงและสิทธิทางกฎหมายที่ท่านพึงจะได้รับ
 • ทนายความประเมินค่าใช้จ่ายเพื่อออกใบเสนอราคา
 • ลงนามตกลงเริ่มดำเนินการ

ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ จนกว่าจะลงนามตกลงเริ่มดำเนินการ การสอบถามและรับฟังปัญหาโดยเสมียนหรือผู้ช่วยทนายความ ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จึงขอให้ท่านสบายใจในการสอบถามเข้ามาได้

*ทั้งนี้ ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ตามรูปแบบของคดีบางกรณี อาจไม่สามารถรับปรึกษาได้

รู้หรือไม่ !? จำนวนเงินค่าเสียหายที่คุณได้รับจากบริษัทประกันภัย เป็นจำนวนเงินที่ไม่เพียงพอ

ผู้เสียหายหลายคน เข้าใจว่า บริษัทประกันภัยจะช่วยท่านได้ ท่านคิดว่า เงินค่าเสียหายที่บริษัทประกันภัยจ่ายให้ท่าน เป็นจำนวนที่เพียงพอ เหมาะสมหรือไม่ ? อันที่จริงแล้ว บริษัทประกันภัยควรจะจ่ายเงินให้กับผู้เสียหายในจำนวนเท่าที่ศาลสั่ง แต่ในทางปฏิบัติ แทบไม่มีเลยที่บริษัทประกันภัยยอมจ่ายเงินค่าเสียหายในจำนวนที่ศาลสั่ง รวมถึงบริษัทประกันภัยยังจ่ายเงินค่าเสียหายในจำนวนที่ค่อนข้างน้อย เนื่องจากบริษัทประกันภัยเองก็เป็นกิจการแสวงหาผลประโยชน์ เช่นเดียวกับบริษัทอื่นๆ ทั่วไป ถ้าบริษัทประกันภัย จ่ายเงินค่าเสียหายในจำนวนเท่าที่ศาลสั่งให้กับผู้เสียหายทุกคน บริษัทประกันภัยย่อมจะไม่สามารถรักษาผลประโยชน์ของตนเองได้อย่างเพียงพอกับบริษัทของเขาได้ จึงเป็นการยากที่ผู้เสียหายจะได้รับเงินค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยในจำนวนที่เพียงพอ ถ้าไม่มีทนายความเข้าไปให้ความช่วยเหลือ

ข้อดีที่จะให้ทนายความดูแล

ด้วยเหตุที่ทนายความต้องมีความรู้ ความเข้าใจว่าผู้เสียหายจากอุบัติเหตุรถชน จะสามารถเรียกค่าเสียหายได้มากน้อยเพียงใด หากไม่มีความรู้ด้านกฎหมายที่ถูกต้อง ก็จะไม่สามารถเจรจากับคู่กรณีซึ่งเป็นฝ่ายผิดหรือบริษัทประกันภัย เพื่อที่จะได้รับเงินค่าเสียหายในจำนวนที่เหมาะสมได้

ในความจริง มีผู้เสียหายจำนวนมากที่หลงเชื่อในคำพูดของบริษัทประกันภัยซึ่งเป็นคู่กรณี โดยส่วนใหญ่ตกลงยอมรับเงินจากบริษัทประกันภัยโดยไม่มีความรู้ในการเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีอุบัติเหตุรถชน

ถึงแม้ว่าผู้เสียหายได้เรียกร้องค่าเสียหายกับบริษัทประกันภัยเอง แทบจะไม่มีเลยที่บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าเสียหายในจำนวนเท่ากับศาลสั่งให้จ่าย แต่ถ้ามีทนายความให้ความช่วยเหลือโดยการเรียกร้องกับบริษัทประกันภัยให้ จะสามารถเรียกร้องได้ในจำนวนที่ใกล้เคียงกับที่ศาลสั่งให้จ่ายมากที่สุด

ดังนั้น การมีทนายความให้ความช่วยเหลือตามสิทธิที่มี ย่อมจะได้รับเงินค่าเสียหายในจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น

ทำไมต้องให้บริษัท เอแอลจี แท็คซ์ แอนด์ ลอว์ ออฟฟิศ (ไทยแลนด์) จำกัด (“บริษัท เอแอลจี”) ดูแลท่าน

เนื่องด้วยบริษัท เอแอลจี ประกอบไปด้วยทีมทนายความที่มีความมุ่งมั่น ความตั้งใจที่จะทำให้สิทธิของผู้เสียหายจากอุบัติเหตุรถชนเป็นจริงยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ถ้ามีเพียงความมุ่งมั่นตั้งใจเท่านั้น ก็ไม่เพียงพอในการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายได้

ด้วยคุณ ซึโทมุ คาวามูระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอแอลจี เป็นทนายความชาวญี่ปุ่นที่อยู่ประเทศไทยมากว่า 20 ปี และมีความรู้และความเชี่ยวชาญทางกฎหมายของประเทศไทยเป็นอย่างดี

หากเปรียบเทียบกับประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีความก้าวหน้าในการดำเนินคดีอุบัติเหตุรถชนและการเจรจาต่อรองกับบริษัทประกันภัย อันเนื่องมาจากทีมทนายความในบริษัท เอแอลจี สามารถสื่อสารกับทนายความชาวญี่ปุ่นที่รับคดีอุบัติเหตุรถชนของชาวญี่ปุ่น เพื่อที่จะเรียนรู้ทักษะในการฟ้องร้องหรือทักษะในการเจรจาต่อรองกับบริษัทประกันภัย และศึกษาหาความรู้เพื่อความก้าวหน้าในทุกๆ วัน

เอแอลจี มีเป้าหมายใหญ่ในการทำให้คุณภาพในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากอุบัติเหตุรถชนสูงขึ้นเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น หากท่านใดได้รับความเดือดร้อนและได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุรถชน ทางบริษัท เอแอลจีมีความยินดีที่จะให้คำปรึกษากับท่าน

ท่านรู้หรือไม่ ผู้เสียหายจากคดีอุบัติเหตุรถชนมีสิทธิเรียกร้องอะไรได้บ้าง

กรณีไม่เสียชีวิต

 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ค่าใช้จ่ายอันตนต้องเสียไป
 • ค่าเสียความสามารถประกอบการงาน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
 • ค่าขาดการงานที่ต้องทำให้กับครัวเรือนหรืออุตสาหกรรม
 • ค่าทำขวัญ(หรือค่าเยียวยา)จากความเจ็บปวดทางร่างกายและจิตใจ
 • ค่าทำขวัญกรณีพิการ

กรณีเสียชีวิต

 • ค่าปลงศพ ค่าใช้จ่ายทุกอย่างในการจัดการศพของผู้ตาย เช่น ค่าหีบศพ ค่าห่อศพ ค่าฉีดยาป้องกันศพเน่า ค่าแต่งตัวศพ ค่าจ้างช่างตัดผมหรือหวีผมให้ศพ หรือกรณีร่างกายถูกรถชนจนแหลกเหลวจะต้องเย็บให้เข้าที่ จะมีค่าจ้างหมอเย็บศพก็ถือว่าเป็นค่าปลงศพอย่างหนึ่ง ค่าพิธีการรดน้ำศพ ค่าสวดศพ ค่าทำบุญอันจำเป็นตามประเพณี ค่าเช่าเมรุเผาศพ
 • ค่ารักษาพยาบาลก่อนตาย
 • ค่าเสียหายที่ต้องขาดประโยชน์ทำมาหาได้ก่อนตาย เช่น การนอนพักรักษาพยาบาลจนไม่สามารถทำงานได้
 • ค่าขาดแรงงาน
 • ค่าขาดไร้อุปการะตามกฎหมาย

ท่านกลัวการฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลหรือไม่

ท่านคิดว่า การฟ้องร้องเป็นการเสียเวลาและเสียเงินในจำนวนมหาศาล ใช่หรือไม่ ความจริงอันปฏิเสธไม่ได้ว่า การฟ้องร้องดำเนินคดีที่ศาลจะใช้เวลามากกว่าการเจรจาต่อรอง แต่ขอให้ท่านสบายใจได้เลยว่า ถ้าท่านให้ทีมทนายของบริษัท เอแอลจี เข้าไปดูแล ก็จะช่วยลดภาระให้กับท่านได้ นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการฟ้องร้องดำเนินคดีที่ศาล จะต้องจ่ายเงินบางส่วนเป็นค่าบริการวิชาชีพเริ่มต้น แต่ค่าดำเนินการนอกเหนือจากนี้ ทางบริษัท เอแอลจีจะรับเงินจากเงินค่าเสียหายที่ได้รับจากบริษัทประกันภัยของคู่กรณี ดังนั้น ผู้เสียหายจึงรับภาระเพียงแค่จำนวนน้อยเท่านั้น และในกรณีที่มีแนวโน้มว่า ค่าดำเนินการของทนายความจะสูงขึ้นกว่าเงินค่าเสียหายที่จะได้รับ ทางบริษัท เอแอลจีจะแจ้งท่านให้ทราบเป็นการล่วงหน้าอยู่แล้ว จึงขอให้ท่านสบายใจได้

ท่านยังคิดว่า ถ้าจ้างทนายความเพื่อดำเนินคดีอุบัติเหตุรถชนแล้ว จะเสียเงินในจำนวนมากและเสียมากกว่าที่จะได้ หรือไม่

ค่าดำเนินการของทนายความ จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ค่าบริการวิชาชีพเริ่มต้นที่ชำระในครั้งแรกกับค่าบริการวิชาชีพหลังจากดำเนินคดีแล้วเสร็จ ซึ่งทางบริษัท เอแอลจี ทำให้ท่านเข้าถึงบริการของเราได้ง่ายขึ้น โดยการกำหนดค่าบริการวิชาชีพเริ่มต้นในราคาถูกลง โดยทั่วไปแล้ว ค่าบริการวิชาชีพหลังจากดำเนินคดีแล้วเสร็จ จะรับจากเงินค่าเสียหายที่ได้รับจากคู่กรณีหรือบริษัทประกันภัย ดังนั้น ท่านแทบจะไม่ต้องรับภาระจ่ายเพิ่มอีก นอกจากนี้ การให้ทนายความให้ความช่วยเหลือ จะมีโอกาสได้รับค่าเสียหายมากขึ้นในหลายๆ คดี ถือว่าจึงได้รับประโยชน์มากกว่าการดำเนินการเอง

หากท่านกำลังประสบกับปัญหาเหล่านี้ ท่านสามารถปรึกษากับบริษัท เอแอลจี ได้ทันที

 • มีคนในครอบครัวประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิต
 • ประสบอุบัติเหตุรถชนทำให้ทุพพลภาพ
 • ถูกรถชนเป็นเหตุทำให้ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
 • เงินค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยในจำนวนที่ไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถยอมรับได้

ขั้นตอนตั้งแต่การปรึกษาจนถึงรับมอบหมายงาน

 • ติดต่อสอบถาม
 • รับฟังปัญหาโดยเสมียนหรือผู้ช่วยทนายความ
 • นัดหมายเพื่อเข้าปรึกษากับทนายความ
 • ผู้นัดหมายเข้ามาปรึกษากับทนายความกี่ยวกับข้อเท็จจริงและสิทธิทางกฎหมายที่ท่านพึงจะได้รับ
 • ทนายความประเมินค่าใช้จ่ายเพื่อออกใบเสนอราคา
 • ลงนามตกลงเริ่มดำเนินการ

ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ จนกว่าจะลงนามตกลงเริ่มดำเนินการ การสอบถามและรับฟังปัญหาโดยเสมียนหรือผู้ช่วยทนายความ ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จึงขอให้ท่านสบายใจในการสอบถามเข้ามาได้

*ทั้งนี้ ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ตามรูปแบบของคดีบางกรณี อาจไม่สามารถรับปรึกษาได้

สำนักงาน

ALG Tax and Law Office (Thailand) Co.,Ltd.

246 Times Square building, 11 Floor, Room 11-04A, Sukhumvit Rd., Klongtoey, Klongtoey, Bangkok 10110

TEL 02-254-5787